PYÖRYLÄN NIITYT LINTUKYMELLÄLintukymen reheviltä rannoilta kerättiin aikoinaan heinää ja kortetta. Lammin sillalta otetussa kuvassa
näkyvät entiset niityt nykyisin tiheänä ruovikkona. Vasemmalta Junttin niitty, sitten Lähleniemen koh-
dalla Matsun niitty ja jo hieman joen mutkan takan Taavilan niityt.

Kuva Pekka Raukko