RUKIIN LEIKKUU


Ruis niin kuin muukin vilja korjattiin Jaalassa käsityönä vielä 1950-luvulle saakka vaikka  hevos- ja myöhemmin traktorivetoiset puimurit ja itsesitojat olivat tulleet Jaalankin jo hyvissä ajoin ennen sotia.
     Mutta ennen koneita työt tehtiin hevos- ja  ihmistyövoimalla ja silloin tarvittiin paljon väkeä  maaseudulla. Reilusti enemmistö suomalaisista sai elantonsa maataloudesta aina sotiin ( 1940-luvulle) saakka. Silloin riitti Jaalankin kylillä vilskettä; lapsia oli paljon, etenkin heti sotien jälkeen ja eri sukupolvet asuivat usein yhdessä ja samassa taloudessa. Elettiin kotitarvetaloudessa; mahdollisimman monet tavarat pyrittiin tekemään tai ainakin korjaamaan itse. Seppä ja suutari löytyivät lähes joka kylästä. Kylät olivat yhteisöjä, joissa omavaraisuutta arvostettiin.
      Sadonkorjuu oli  kiireistä aikaa ja niinpä viljan korjuu tehtiin usein koko kylän tai ainakin usean talon  voimin. Koko väki oli työssä; miehet leikkasivat, naiset keräsivät kasaan, nuoret sitoivat ja vanhat miehet kasasivat kuhilaat. Mummot hoitivat ruuat, kahvit ja pikkulapset. Kuvassa rukiin leikkuu porukka 1930-luvulta.
 

Klikkaamalla kuvaa voit kuunnella Hyökärin Joukon kuvauksen rukiin niitosta Pyörylästä                    
Kuva Risto Laiho.