KARI- JA RAUTJÄRVEN YMPÄRISTÖT,
UIMILAN JA ANSALAHDEN KYLÄT.


 Länsi-Jaalaa hallitsee iso Karijärvi, jonka ympärille ovat kasvaneet alueen suurimmat kylät Ansalahti ja Uimila. Toinen tärkeä järvi on Raut/Ruokjärvi, jotka Rautjoki yhdistää Karijärveen. Rautjoen ympärille muodostui Rautkosken kylä, jolle joessa  sijainnut mylly on antanut omaa lisäarvoa.

 

 

 

 

 

 

 Kartan Copyright Maanmittaushallitus lupanro 01/KASU/05